Projekt POGUM je poskus razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, da bi omogočili šolajočim se prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. Cilj je opolnomočiti mlade, jim že v času šolanja zagotoviti čim več praktičnih izkušenj ter jih naučiti, kako uporabiti pridobljeno znanje in kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Predvsem, da bi bili uspešni na bodočem trgu dela. Kako? Katere kompetence in veščine bodo ključne v poklicih bodočnosti? Katere kompetence bodo potrebne za uspešno vodenje lastne kariere? Zanesljivo bodo v prednosti mladi z boljšim vpogledom v svoje želje, cilje, sposobnosti in interese, tisti, ki bodo znali prepoznati priložnosti in uresničiti svoje cilje in ki so zmožni čim manj bolečega soočanja s spremembami.

Odločili smo se, da razvijamo področje ŠOLA KOT SREDIŠČE SKUPNOSTI. S svojim delovanjem želimo pri prebivalcih doseči naraščanje zavesti, da je šola nekaj nujno potrebnega in nepogrešljivega za kraj, da je to prostor srečevanja ljudi različnih generacij ter prostor kvalitetnega medgeneracijskega sodelovanja, razumevanja in povezovanja. V projekt bodo na različne načine in z različno intenzivnostjo vključeni vsi učenci in strokovni delavci šole. Povezali se bomo z vrtcem. K sodelovanju bomo povabili starše, društva v lokalni skupnosti in posameznike, ki želijo pomagati pri doseganju zastavljenih ciljev.

Koordinatorka projekta je Evgenija Peternel.

Več o projektu:

(Skupno 127 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost