Delo šolske pedagoginje opravlja Urška Pliberšek, mag. prof. sociologije in pedagogike.

V skladu z veljavnimi standardi in normativi svetovalna delavka skrbi za kvalitetno svetovalno delo, svetovanje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Na šoli je prisotna od ponedeljka do petka  uro v pisarni šolske svetovalne službe v prvem nadstropju. Telefonska številka pisarne je 02 560 91 11. Za pogovor se učenci in starši lahko oglasite osebno v pisarni šolske svetovalne službe, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov urska.plibersek@os-negova.si. Uradne ure svetovalne delavke so ob ponedeljkih med 12.00 in 13:30, torek, sreda in četrtek 10:15-12:15, petek 11.00 -11:50.

V šolski svetovalni službi namenjamo posebno skrb:

-Učencem s posebnimi potrebami
Zagotavljanju varnega socialnega okolja
-Posvetovanju o vzgoji
-Razumevanju otrokovega odzivanja ob kritičnih situacijah v šoli in družini (npr. učne težave, osebni problemi, konflikti, rojstvo novega družinskega člana, razveza ali ločitev staršev, selitev, smrt, odvisnost ter druge stiske
Svetovanju pri izbiri programov srednjega izobraževanja in poklicne poti
-Vodenju postopka vpisa v srednje šole
Vodenju postopka vpisa prvošolcev
Nadarjenim učencem

Sodelovanje staršev s šolo je najboljša pot za otrokov optimalen razvoj. Od staršev pričakujemo, da redno spremljate otrokovo šolsko delo ter da ste v odnosih s šolo odkriti, pošteni in odgovorni in ste tako zgled svojim šolarjem.

Prizadevamo si, da bi vam staršem nudili oporo, dodatno spodbudo in pomoč pri vzgoji. Lahko potožite o tem, kar vas moti in predlagate spremembe, se obrnete po nasvet za pomoč ali pridete na pogovor, ko ste v stiski. S skupnimi močmi bomo iskali odgovore ali reševali probleme.

V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami sodeluje tudi z drugimi zunanjimi instutucijami in strokovnimi delavci (surdopedagog, mobilni specialni pedagog in po potrebi tudi drugi strokovni delavci).

 

Zanimive povezave

V nadaljevanju vam v branje ponujamo različne vsebine povezane z razvojem in odraščanjem otrok.

»En otrok, en učitelj, en svinčnik in ena knjiga lahko spremenijo svet.«
Malala Yousafzai

(Skupno 2.147 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost