ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI OZ.  »BODI DOBER, BODU KUL«!

Program Zmagujemo z vrednotami temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v šolah. Tu se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjenja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki bodo kmalu ustvarjalci prihodnosti vseh nas. Izpolnjevanje tega poslanstva je podlaga za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju.

Cilji:

  • Krepitev kompetenc učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo;
  • Ozaveščanje o etiki in vrednotah ter večje zavedanje otrok in mladostnikov posledic svojih odločitev in dejanj;
  • Boljše sodelovanje šol s starši, vzorniki in lokalnimi skupnostmi;
  • Etično in odgovorno ravnanje ter zadovoljstvo vseh udeležencev v programu.

Zmagujemo z vrednotami je trajnosten in cikličen program. En cikel je sestavljen iz desetih modulov, ki trajajo vsak po približno deset tednov oziroma trije moduli na šolsko leto. Posamezen vrtec ali šola v dobrih treh letih tako v celoti predela vsebine enega cikla. Moduli ustrezajo desetim vrednotnim domenam modela Ogrodje etike in vrednot. V tem šolskem letu nadaljujemo s tremi vrednotnimi domenami, in sicer:  Univerzalizem (september-november), Pravičnost (december – februar), Tradicija (marec-maj). Domena Znanje in modrost bo naša rdeča nit vseskozi, saj ugotavljamo, da učenci znanje ne začutijo kot vrednote in vrednosti za njih same in za njihovo življenje.

Koordinatorka je Slavica Trstenjak

 

(Skupno 527 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost