Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – UNESCO šola

Ponosni smo, da smo že od leta 2000 člani velike družine UNESCO šol, ki jih v svetovnem merilu združuje zveza Associated Schools Project – net / ASP-net. Center ASP-neta je na sedežu UNESCA v Parizu, zvezo pa je mednarodna organizacija UNESCO ustanovila z namenom, spodbuditi organizirano povezovanje med šolami, njihovimi programi, učenci in učitelji.

Smernice za delovanje ASP-net v Sloveniji so Delorsovi štirje stebri izobraževanja:

 • Učiti se, da bi vedeli.
 • Učiti se, da bi znali delati.
 • Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
 • Učiti se biti.

Cilji mreže so: Uveljaviti kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Prihodnost bodočih rodov bo skupna ali pa je sploh ne bo. Zato se moramo naučiti živeti skupaj, deliti med seboj.

Štiri glavne ASP-net teme:

 • Svetovni problemi in vloga sistema ZN pri njihovem reševanju
 • Človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje
 • Interkulturno učenje
 • Okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje

Vizija Unesco šol je prizadevati si za:

 • pogoje, v katerih bomo dosegli visoke standarde znanja,
 • pogoje, v katerih se bo vsak posameznik bolje in hitreje učil,
 • mednarodno sodelovanje in prilagajanje kakovosti evropskim šolam,
 • prehod na multimedijski način poučevanja.

Naša šola se trudi dosegati cilje s pomočjo vsakodnevnega učnega procesa, vsako leto pa določene pomembne vsebine poudarimo s sodelovanjem v raznih mednarodnih, nacionalnih in šolskih projektih.

UNESCO

Sedež UNESCA v Parizu (vir: UNESCO)

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural organisation) je specializirana organizacija Združenih Narodov za izobraževanje znanost in kulturo z sedežem v Parizu, ki je bila ustanovljena leta 1945. Organizacija je najbolj poznana predvsem po seznamu svetovne dediščine, na katerem se je letos znašlo že  1154 spomenikov oziroma spomeniških območij. Poleg promoviranja naravne in kulturne dediščine, pa je Unesco aktiven še na veliko drugih področij, sponzor je namreč številnim projektom, od tehničnega izobraževanja do promoviranja kulturne raznolikosti in varovanja človekovih pravic. Unescova misija je namreč prispevati k izgradnji miru, odpravi revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu prav s pomočjo izobraževanja, znanosti in kulture. Slovenija je k Unescu pristopila leta 1992, poslanstvo te organizacije pa pri nas izpolnjuje Slovenska nacionalna komisija, ki jo je ustanovila Vlada in katere Urad deluje znotraj Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo.

vir: Unesco mladi

Delo UNESCO šole v letu 2022/23

Temeljni cilji:

Temeljni cilji v šolskem letu 2022/23:

– Mir in človekove pravice,
– Medkulturno učenje
– Izobraževanje za trajnostni razvoj
– Svetovni problemi in vloga OZN
– Globalno državljanstvo
– Trajnostni razvoj

Pilotski projekti:

 • Vzgajamo zelišča, zelenjavo in skrbimo za šolski vrtiček
 • Bralni popoldan/dopoldan
 • Skupaj za praznike

UNESCO cilje bomo uresničevali:

 • s projekti v okviru UNESCO-a (mednarodnim in nacionalnimi ter šolskimi pilotskimi projekti Skupaj za praznike, Vzgajamo zelišča, zelenjavo in skrbimo za šolski vrtiček Bralni popoldan,
 • z obeleževanjem izbranih Unesco dni,
 • s skrbjo za prostovoljstvo na šolski in lokalni ravni,
 • z vnašanjem smernic UNESCA v pouk preko učnih načrtov,
 • z vnašanjem sestavin vseživljenjskega učenja,
 • z obveščanjem o dejavnostih v okviru UNESCA na šolski spletni strani, oglasni deski v avli šole ter v lokalnem časopisu,
 • s skrbjo za uveljavljanje kulture miru, nenasilja, strpnosti in pravičnosti,
 • z vzgojnim konceptom, ki temelji na šolski viziji.

Obeleževanje mednarodnih dni, tednov in let:

– Mednarodni dan maternih jezikov – 21.2.
– Mednarodni dan žena – 8.3.
– Svetovni dan poezije – 21.3.
– Svetovni dan voda – 22.3.
– Mednarodni dan svetlobe – 16.5.
– Mednarodni dan pismenosti – 8.9.
– Mednarodni dan miru – 21.9.
– Svetovni dan učiteljev – 5.10.
– Svetovni dan boja proti revščini – 17.10.
– Mednarodni dan strpnosti – 16.11.
– Svetovni dan boja proti AIDS-u – 1.12.
– Svetovni dan invalidov – 3.12
– Dan človekovih pravic – 10.12.
– Svetovni dan migrantov – 18.12.
– Mednarodni dan spomina na holokavst – 27.1.

Udeležba v nacionalnih projektih

– OŠ Turnišče: Po poti kulturne in naravne dediščine
– OŠ Fokovci: Platforma raznolikosti – Spominek mojega kraja (na daljavo)
– OŠ Kapela: Živimo skupaj – delavnice naravne in kulturne dediščine
– OŠ Apače: Po poteh starega hrasta (v živo/na daljavo)
– OŠ Pesnica: Pošljimo sapico prijateljstva
– Gimnazija Ledina: Menjaj branje in sanje
– OŠ Leskovec pri Krškem: Izboljšajmo odnos do hrane
– GRM Novo mesto – Večerja
-OŠ Lava: Pozdrav ptic miru
-Vrtec in šola: OŠ Cvetka Golarja: Otroštvo podaja roko mladosti
– Vrtec: Unesco vrtički: v sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano

 

Udeležba v mednarodnih projektih:

-ASP tek mladih

 

Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti:
V letošnjem letu bomo sodelovali pri humanitarnih akcijah zbiranja baterij, papirja in hrane za živali.  V mesecu decembru bodo učenci na delavnicah spekli pecivo, s katerim bodo obdarili osamljene in bolne ljudi v kraju. Ob obisku jim bodo  zapeli praznične pesmi.

Kot že vrsto let, bomo tudi letos izvajali prostovoljno pomoč za učence z učnimi težavami (učenci – učencem), učenci, učitelji in starši se bodo pridružili pisanju apelov v okviru akcije Amnesty International.

Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo, občino, institucijami)
V okviru različnih prireditev bomo sodelovali s starši, s krajevnima skupnostima, ZD Gornja Radgona, Zavodom za gozdove, z lovci ter Turističnim društvom Negova – Spodnji Ivanjci

Načrtovano sodelovanje v mreži in središču:
Pri načrtovanju Unesco vsebin bomo sodelovali s vsemi šolami središča ter se udeleževali sestankov in skupnih druženj. Koordinatorji bomo znotraj središča izmenjevali mnenja in izkušnje.

Koordinatorica Unesco šole je Urška Pliberšek.

Zaključek humanitarne akcije Trije zimski botri

Zaključek humanitarne akcije Trije zimski botri

Humanitarno akcijo TRIJE ZIMSKI BOTRI (www.trijezimskibotri.si) smo skupaj z vrtcem uspešno zaključili. Z veseljem sporočamo, da smo otroci iz vrtca, učenci in učitelji skupaj zbrali 226€, ki smo jih porabili za nakup daril za 5 socialno ogroženih otrok. Verjamem, da...

UNESCO tek na Ptuju

UNESCO tek na Ptuju

V najstarejšem slovenskem mestu Ptuju je  v sredo, 9. 10. 2019 potekal že 6. mednarodni UNESCOV ASP tek mladih, ki ga organizira Gimnazija Ptuj in MO Ptuj.  Unescov tek stoji na 4 stebrih izobraževanja: naučiti se zdravo živeti, znati zdravo živeti, razvijati svoje ...

Bralni dopoldan na grajskem dvorišču

Bralni dopoldan na grajskem dvorišču

Petkovo rahlo megleno dopoldne, ko so sončni žarki le tu in tam se prikradli skozi meglo, smo se družno odpravili v Negovski grad, otroci vrtca in učenci 1.razred. Gospa knjižničarka Zvezdana Zorec nam je pripravila Zgodbe o duhcih. Dan poprej smo si vsak svoje duhca...

Humanitarna akcija Božiček za en dan

Humanitarna akcija Božiček za en dan

Tudi letos smo se kot UNESCO šola priključili mednarodni humanitarni akciji Božiček za en dan (www.bozicekzaendan.si, FB: Božiček za en dan), ki je že sedmo leto zapored obdarila otroke iz socialno ogroženih družin. Letos je darila dobilo čez 11.000 otrok iz Slovenije...

UNESCO projekt Veselje do znanosti

UNESCO projekt Veselje do znanosti

Letos smo se prvič udeležili nacionalnega UNESCO projekta Veselje do znanosti, ki ga organizira vsako leto Gimnazija Celje center. Devetošolci Miha, Alenka in Julija so tako imeli možnost sodelovati v delavnicah, kjer so sestavljali pesmi - haiku, programirali...

Bralni popoldan

Bralni popoldan

Tudi v letošnjem šol. letu smo v tednu otroka nadaljevali s tradicijo bralnih večerov/noči, in sicer smo v torek, 2. 10. 2018, za razliko od prejšnjih let imeli BRALNI POPOLDAN, ki smo ga pričeli z izmenjavo knjig v sklopu Unesco projekta gimnazije Ledina. Projekt...

Sajenje drevesa miru

Sajenje drevesa miru

V petek, 21. septembra 2018,  smo v sklopu usmeritev kot Unesco šola obeležili mednarodni dan, ki ga  je OZN proglasila za svetovni dan miru. To je bil dan, ko se je tisoče šol in otrok povezalo v skupni misli miru in prijateljstva in ob 12. uri po lokalnem času po...

Projekt Meja

Projekt Meja

V petek, 21. 9. 2018, so se trije devetošolci z mentorjem udeležili mednarodnega projekta Meja, ki je potekal ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje v Cerju pri Novi Gorici. Tako smo vse UNESCO ASPnet šole iz Slovenije obeležile mednarodni dan miru. Srečanje je...

ASPnet himna NAŠ UNESCO  je nastala ob 50. obletnici splošne deklaracije človekovih pravic.
 
 
(Skupno 403 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost