NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Nacionalno preverjanje znanja je za vse učence 6. in 9. razreda obvezno.

V šolskem letu 2021/22 se bo preverjalo znanje iz naslednjih predmetov:

4. maj 2022: SLOVENŠČINA 6. in 9. razred
6. maj 2022: MATEMATIKA 6. in 9. razred
10. maj 2022: ANGLEŠČINA 6. razred
10. maj 2022: ZGODOVINA 9. razred
Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

Pomembne povezave:

Informacije za učence in starše 2021/22
Primeri nalog pri posameznih predmetih iz preteklih let

(Skupno 91 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost