Svetovalna služba

Delo šolske pedagoginje opravlja mag. Blanka Mlakar, mag. specialne in rehabilitacijske pedagogike, prof. matematike in pedagogike.

V skladu z veljavnimi standardi in normativi svetovalna delavka skrbi za kvalitetno svetovalno delo, svetovanje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Na šoli je prisotna od ponedeljka do petka med 7.30 in 14.00 uro v pisarni šolske svetovalne službe v prvem nadstropju. Telefonska številka pisarne je 02 560 91 11. Za pogovor se učenci in starši lahko oglasite osebno v pisarni šolske svetovalne službe, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov blanka.mlakar@os-negova.si.

V šolski svetovalni službi namenjamo posebno skrb:

  • Učencem s posebnimi potrebami
  • Zagotavljanju varnega socialnega okolja (subvencije)
  • Razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav
  • Posvetovanju o vzgoji
  • Razumevanju otrokovega odzivanja ob kritičnih situacijah v šoli in družini (npr. učne težave, osebni problemi, konflikti, rojstvo novega družinskega člana, razveza ali ločitev staršev, selitev, smrt, odvisnost ter druge stiske)
  • Svetovanju pri izbiri programov srednjega izobraževanja in poklicne poti
  • Vodenju postopka vpisa v srednje šole
  • Vodenju postopka vpisa prvošolcev
  • Nadarjenim učencem

Sodelovanje staršev s šolo je najboljša pot za otrokov optimalen razvoj. Od staršev pričakujemo, da redno spremljate otrokovo šolsko delo ter da ste v odnosih s šolo odkriti, pošteni in odgovorni in ste tako zgled svojim šolarjem.

Prizadevamo si, da bi vam staršem nudili oporo, dodatno spodbudo in pomoč pri vzgoji. Lahko potožite o tem, kar vas moti in predlagate spremembe, se obrnete po nasvet za pomoč ali pridete na pogovor, ko ste v stiski. S skupnimi močmi bomo iskali odgovore ali reševali probleme.

V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami sodeluje tudi z drugimi zunanjimi instutucijami in strokovnimi delavci (surdopedagog, mobilni specialni pedagog in po potrebi tudi drugi strokovni delavci).

(Skupno 1.010 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost